Pro objektivní posouzení Vaší žádosti o úvěr jsou Vaše osobní údaje nezbytné. Požadovat budeme pouze ty informace, které jsou pro zpracování Vaší žádosti či přímo úvěrové smlouvy skutečně nutné.
 
Veškeré informace, které nám v průběhu našeho jednání sdělíte, jsou zpracovány s maximálním ohledem na jejich diskrétní povahu a jsou uchovávány v naší databázi za dodržení striktně bezpečnostních podmínek určených zákonem.

Při nakládání s Vašimi osobními údaji se vždy řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.