ÚVĚRY PRO PODNIKATELE

alt

Podnikatelský úvěr „na míru"

Účel:

 • START podnikatelské činnosti
 • Koupě, výstavba, přestavba či rekonstrukce nemovitostí na území ČR
 • Investiční příležitost, rozšíření podnikání
 • Financování nákladů na zhodnocení nemovitostí
 • Pořízení technologie
 • Konsolidace a refinancování závazků
 • Dražby
 • Výběrová řízení
 • Nákup obchodního podílu
 • Provozní financování

 

Není pro nás překážkou:

 • Krátká nebo nulová historie
 • Pro banky "nevhodný" obor podnikání
 • Optimalizované daňové přiznání
 • Nedostatečné dosavadní hospodářské výsledky
 • Problémové zadlužení a závazky
 • Zápis v registrech dlužníků
 • Dluhy vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně apod.
 • Odstranitelná právní či věcná břemena nebránící užívání nemovitosti

 

Žadatel:

 • Právnická osoba
 • Fyzická osoba - podnikatel s trvalým či dlouhodobým přechodným pobytem na území ČR

 

Parametry:

 • Výše úvěru:               500 000  až  10 000 000 Kč
 • Čerpání:                    max. do 60 % reálné tržní ceny zástavy - nemovitosti
 • Splácení:                   maximálně do 20 let, splácení anuitní i jednorázové
 • Možnost individuálního splátkového kalendáře,
 • Možnost odkladu splátek
 • Roční úroková sazba od 7,9% p.a.   (v závislosti na době splácení)

 

Zajištění:

 • Nemovitostí (komerční, bytové, pozemky) či kombinací nemovitostí ve vlastnictví žadatele, případně třetí osoby
 • U stavební investice na pozemku právo budoucího zajištění budovanou nemovitostí
 • Vinkulací pojistného plnění z pojištění nemovitosti
 • Notářský zápis se svolením vykonatelnosti
 • Možnost výměny / změny zajištění v průběhu splácení hypotéky

 

Údaje zde uvedené, se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované dle zákona č. 145/2010

Proč využít naše finanční služby?

 • máme zkušenosti a zázemí
 • nikdy neinkasujeme poplatky předem
 • máme lepší pozice u investorů než běžný klient a dokážeme tak pro Vás vyjednat mnohem výhodnější podmínky
 • problematika financování je poměrně složitá a časově náročná - ušetříme Vám nejen spoustu peněz, ale i času a námahy.
 • respektujeme Váš čas a vždy přizpůsobíme termín schůzky Vašim potřebám